Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації

ЗАСНОВНИК: Державний науково-дослідний інститут авіації

ISSN: 2786-4839

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: публікуються наукові статті у галузі знань 25 – воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону за спеціальністю 255 – озброєння та військова техніка

ВИДАЄТЬСЯ з 1997 року

ПЕРІОДИЧНІСТЬ: щорічно

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ: КВ №10486 від 10.10.2005

МОВА ВИДАННЯ: українська

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: АРТЮШИН Леонід Михайлович, доктор технічних наук, професор

Збірник наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 №530 включений до Переліку наукових фахових видань України категорія "Б", галузь науки - технічні, за спеціальністю – 255.

Мета видання: Збірник висвітлює новітні наукові розробки та результати фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень з питань обґрунтування перспективних стратегій експлуатації, вдосконалення технологій ремонту, модернізації та розвитку авіаційної техніки державної авіації Збройних Сил України.

Основні тематичні рубрики збірника:

воєнно-технічна політика в сфері державної авіації;

розвиток та модернізація авіаційної техніки та озброєння;

продовження призначених ресурсних показників;

передові технології експлуатації і ремонту авіаційної техніки та озброєння;

історичні аспекти створення, розвитку та застосування військової авіації.

Напрями наукових досліджень, результати яких висвітлюються на шпальтах збірника:

розробка концептуальних засад воєнно-технічної політики в сфері державної авіації взагалі, та військової авіації , зокрема;

формування загальних та тактико-технічних вимог до пріоритетних зразків (систем) озброєння та військової техніки авіації збройних сил;

розробка перспективної (модернізація існуючої) авіаційної техніки, засобів радіотехнічної та оптико-електронної розвідки, радіоелектронної боротьби та захисту літальних апаратів, бойових авіаційних комплексів, високоточної зброї;

вдосконалення перспективних технологій відновлювального ремонту авіаційної техніки та подальша реалізація заходів імпортозаміщення;

дослідження можливості та розробка методології подальшого продовження етапів життєвого циклу літаків і вертольотів державної авіації, а також визначення граничних термінів їх безпечної експлуатації;

удосконалення стратегії експлуатації авіаційної техніки за технічним станом на основі впровадження мобільних діагностичних комплексів та інформаційних систем підтримки експлуатації;

історичні аспекти розробки, створення, експлуатації, бойового застосування і утилізації військової техніки та озброєння авіації збройних сил.

Тематичні напрями збірника можуть коригуватися редакцією з урахуванням зміни актуальності проблем у галузі авіаційної техніки та озброєння.

Рецензування: усі статті, що публікуються в Збірнику, проходять обов’язкове рецензування, яке здійснюється за анонімною формою як для авторів, так і для рецензентів відповідно до Порядку прийому статей.

Публічність та доступ: Збірник зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних Державної бібліотеки ім. Вернадського „Наукова періодика України”.  Збірник має повністю відкритий доступ, тобто всі статті доступні в Інтернеті для всіх користувачів одразу після їх публікації.

Авторські права: За авторами зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Збірник дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей.

Унікальність текстів публікацій перевіряється за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck.

Адреса для листування: вулиця Григорія Андрющенка, 6В, м. Київ, 01135.

Контактні телефони редакції: +38 (067) – 493-90-88; +38 (044) – 503-81-59.