Редакційний штат

Керівник проекту, голова редакційної ради

 

Олександр ХАРЧЕНКО

доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, Київ, Україна

 

Головний редактор

 

Леонід АРТЮШИН

доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений працівник народної освіти України, Київ, Україна

 

Заступник головного редактора

 

Сергій ПАЩЕНКО

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Київ, Україна

 

Науковий редактор

 

Олексій КОНОНОВ

доктор технічних наук, доцент, Київ, Україна

 

Відповідальний редактор

 

Олександр КОРИТЬКО

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Київ, Україна

 

Члени редакційної колегії

 

Олександр БАРСУКОВ

кандидат технічних наук, доцент, Харків, Україна

Володимир БАШИНСЬКИЙ

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, Чернігів, Україна

Эльшан Гияс огли ГАШИМОВ

доктор національної безпеки і військових наук, професор, Баку, Азербайджан

Володимир ДМИТРІЄВ

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Чернігів, Україна

Анджей ЗІЛЮК

доктор габілітований, професор, Варшава, Польща

Леонід КАНЕВСЬКИЙ

кандидат технічних наук, Житомир, Україна

Борис КАРПІНОС

доктор технічних наук, професор, Київ, Україна

Олександр НЕДІЛЬКО

кандидат технічних наук, доцент, Київ, Україна

Михайло ПОПОВ

член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, Київ, Україна

Володимир РЕЗНІК

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Київ, Україна

Олексій РОМАНОВ

кандидат технічних наук, старший дослідник, Київ, Україна

Анатолій САЛІЙ

кандидат військових наук, доцент, Київ, Україна

Сергій СТАНКЕВИЧ 

доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Київ, Україна

Юрій ТЕРЕЩЕНКО

доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, Київ, Україна

Андрій ХАРУК

доктор історичних наук, професор, Львів, Україна

 

 

Технічний секретар

 

Олександр ЧЕЛОБІТЧЕНКО

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Тетяна КАРНАУХ