НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ ПОСТАЧАННЯ АВІАЦІЙНИХ ТРЕНАЖЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.54858/dndia.2021-17-18

Ключові слова:

авіаційний тренажерний комплекс, технічний рівень, вартість, ризики, раціональний варіант

Анотація

За результатами аналізу існуючого методичного апарату порівняльного оцінювання зразків авіаційних тренажерних комплексів обґрунтовано напрями його удосконалення (подальшого розвитку) в системі підтримки прийняття рішення з вибору раціональних проєктів постачання таких комплексів для потреб Збройних Сил України. Для вирішення зазначеного наукового завдання запропоновано використання методів багатокритерійної оптимізації в системі критеріїв “навчальна ефективність – економічна ефективність – технічний рівень – реалізованість проєкту”. За результатами дослідження представлено структурну блок-схему удосконаленої методики вибору авіаційного тренажерного комплексу, виконано постановку наукових завдань подальших досліджень.

Посилання

Мавренков О.Є., Матвійчук С.В. Перспективні шляхи оновлення (удосконалення) авіаційних тренажерів Збройних Сил України. Зб. наук. праць. – К.: ДНДІА. 2020. – Вип.23. – С.44-47.

Телюк К.Ф., Сокур В.В. Фінансування національної оборони України // Вісник Університету банківської справи. 2015. № 1 (22). – С.96-102.

Стебливский Р. Будет ли выполнен оборонный заказ. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/authors/5fecb59c90aa5/

(дата звернення 10.06.2021).

Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки. М.: Изд-во “Москва”, 1973. – 163 с.

Орлов А.И. Экспертные оценки. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 31 с.

Назаренко Л.О. Експертиза товарів (Експертиза продовольчих товарів). – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 312 с.

Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. – М.: Статистика, 1980. – 263 с.

Денисова А.Л., Зайцев Е.В. Теория и практика экспертной оценки товаров и услуг. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. – 72 с.

Введение в теорию и методы принятия решений / В.Д. Дмитриенко, В.А. Кравец, С.Ю. Леонов. – Х.: ХПИ, 2008. – 141 c.

Грешилов А.А. Математические методы принятия решений. 2-е изд. М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2014. – 647 с.

Дудкін І.П. Методика визначення показників воєнно-економічної оцінки ефективності застосування авіаційних тренажерів / Дудкін І.П., Мартинов В.С., Паутинка В.М. Зб. наук. праць. – К.: НЦ ПС ЗСУ, 2004. – Вип.7. – С. 91-97.

Самков О.В. Методичні особливості порівняння авіаційних тренажерів / Самков О.В., Корнієнко О.В., Височанський А.С., Качур С.Ю. Наукоємні технології. – К.: НАУ, 2009. – Вип. 2. – С. 1-4.

Артюшин Л.М., Мірненко В.І., Мавренков О.Є. Методика оцінювання технічної досконалості авіаційних тренажерних комплексів. Зб. наук. праць. – К.: ДНДІА, 2016. – Вип.19. – С.27-34.

##submission.downloads##

Опубліковано

31-12-2021

Номер

Розділ

Передові технології експлуатації і ремонту авіаційної техніки та озброєння