ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ПРИЙНЯТТЯ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ДОПУСКУ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЛІТАКІВ З ВІДМОВАМИ ОКРЕМИХ ВИРОБІВ БОРТОВОГО ОБЛАДНАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.54858/dndia.2021-17-15

Ключові слова:

бортове обладнання, військовий літальний апарат, технічний стан, прийняття технічних рішень, критерії ефективності

Анотація

Запропоновано критерії прийняття рішень щодо допуску військових літальних апаратів до виконання бойових завдань з відмовами окремих виробів бортового обладнання на основі оцінки ефективності виконання цих завдань. Для спрощення процедури розрахунків пропонується замість матриці ефективності складати матрицю коефіцієнтів ефективності. Припускається, що зниження ефективності за час польоту буде пропорційне зниженню ймовірності безвідмовної роботи тієї функціональної групи виробів бортового обладнання, до складу якої входить виріб, що відмовив.

Посилання

Сложные технические и эргатические системы: методы исследования / А.Н. Воронин, Ю.К. Зиатдинов, А.В. Харченко, В.В. Осташевский. – Харьков: Факт, 1997. – 240 с.

Мушик Э., Мюллер П. Методы принятия технических решений: Пер. с нем. – М.: Мир, 1990. – 208 с.

Кини Р.Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. – М.: Радио и связь, 1981. – 560 с.

Саати Т. Принятие решений: Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1989. – 316 с.

Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономичное поведение. – М.: Наука, 1970. – 704с.

Мильграм Ю.Г., Попов И.С. Боевая эффективность авиационной техники и исследование операций. – М.: ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 1970. – 500 с.

Прохоров Ю.В., Розанов Ю.А. Теория вероятностей. Основные понятия. Предельные теоремы. Случайные процессы. – М.:, Наука, 1970. – 704 с.

Мавренков О.Є., Улізько В.І., Раєв К.М. Оцінювання ефективності бойового застосування протичовневих вертольотів методами математичного моделювання. // Зб. наук. праць. – К.: ДНДІА, 2018. – Вип. 14(21). – С. 44-49.

Храмченко В.А. Щодо формалізації процедури допуску до польоту військової авіаційної техніки з відмовами виробів бортового обладнання. / Тези доповідей та виступів учасників НПК 25 червня 2015 р “Актуальні проблеми розвитку авіаційної техніки та досвід її експлуатації в особливий період.” – К.: ДНДІА, 2015. – С. 80.

Храмченко В.А., Дудкін І.П., Агамов Л.Г., Вознюк М.М. Методичний апарат інформаційної підтримки прийняття рішення про допуск військової авіаційної техніки з відмовами окремих виробів бортового обладнання до виконання завдань в особливий період. // Зб. наук. праць. – К.: ДНДІА, 2016. – Вип. 12(19). – С. 232-236.

Дедков В.К., Северцев Н.А. Основные вопросы эксплуатации сложных систем. – М.: Высшая школа. 1976. – 406 с.

Барлоу Р., Прошан Ф. Математическая теория надежности. Пер. с англ., под ред. Б.В.Гнеденко. М.: Советское радио, 1969. – 488 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

31-12-2021

Номер

Розділ

Передові технології експлуатації і ремонту авіаційної техніки та озброєння